Respekt for loven og vores fælles værdiger

Det danske samfund bygger på tillid. Vi skal alle føle os forpligtet over for vores fælles love og værdier.

Den konservative generationskontrakt – Danmark skal givesvidere i en ordentlig stand. Vi har pligt til at passe på kulturen, miljøet, økonomien og sammenhængskraften i vores land. Svigter bare én generation dette ansvar, efterlader vi regningen i børneværelset – det vil jeg ikke.

Det Konservative Folkeparti arbejder for:

  • Et styrket og mere nærværende politi
  • Højere straffe og bedre vilkår for ofrene
  • Et opgør med parallelsamfund
  • At udlændinge lærer dansk og forsørger sig selv